Thư mục vụ

Thư mục vụ

NaN:NaN NaN-NaN-NaN

Thông báo

Đại hội giới trẻ

Đại hội giới trẻ công giáo Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ II, ngày 4 và 5 tháng 5, 2023.

Chi tiết

Chia sẻ Tin Mừng

Bài viết gần đây

Nhóm giới trẻ và cộng đoàn tại Nhật

Liên hệ với giáo đoàn.